Ekstraordinært årsmøte og medlemskveld fredag 19. juni kl. 18

Da er det tid for å kalle inn til det ekstraordinære årsmøtet og medlemsmøte i klubben.

Det er, som alle forstår, smittesituasjonen rundt Convid 19, som er årsaken til at møtet ikke har kunne blitt avholdt tidligere.
På grunn av at vi skal avholde medlemsmøte like etter årsmøtet så starter vi en time tidligere enn vi pleier så det ekstraordinære årsmøtet vil starte kl 1800.
Sakene som skal opp på dette tilhører under punktet valg.
Vi skal velge to styrerepresentanter som skal være henholdsvis leder for jaktprøvekomiteen og leder for utstillingskomiteen.
Et mer detaljert og oversiktlig regnskap og budsjett vil ogå å bli prresentert.
Vi håper å få avsluttet møtet til kl 1900 når medlemsmøtet tar over.
I skrivende stund jobber vi med å få bekrefter at foredragsholder Marianne Schweiser Grønvold kan komme denne ettermiddagen. Det vil bli et spennende foredrag om blant annet trening og rehabilitering av hunder.
Videre vil det, tradisjonen tro, bli utdeling av premier, heder og ære.
Vi legger inn en pause i programmet hvor det blir annledning til å få seg noe å spise og drikke. I denne pausen vil vi også ha et lotteri.

På grunn av smittefaren vil vi bare ta imot betaling via Vipps. Dette gjelder både kafeteria, kjøp av lodd og kjøp av profileringsutstyr.
Det vil bli satt ut hånd-desinfeksjonsmiddel ved inngangen til lokalet som alle må bruke før De kommer inn. Det vil også være tilgjengelig desinfeksjonsmiddel ved kiosken og på toalettene.
Ellers må vi forholde oss til en hver tids gjeldende smittevernregler gitt av folkehelseinstituttet.
I klubben så er det nok endel medlemmer som er i risikogruppen grunnet alder. Vi ber derfor alle ta smittevernsreglene på alvor og holde seg hjemme hvis man er eller føler seg syk.

Håper så mange som mulig vil ta turen til Gystad denne ettermiddagen.
Vi sees!


Styret.

Styret

Leder Randi Askevold Holmelid, tlf +47 47354814 randiogtore@live.no 

Sekretær Rune Ullerlien, tlf +47 93060653 

Jaktprøvekom. Willy Gaustad, tlf +47 92658508

Utstillingskom. Frode Langseth, tlf +47 92260437

Arr.kom. Vidar Granvold, tlf +47 97659172

Styremedl. Arne H Halvorsen, tlf +47 46444239 

 

Kontaktperson for hjemmesiden Per Grahn, tlf +47 92843623 

Bli medlem

Den enkleste måten å bli medlem i Romerike Harehundklubb på, er å gå inn på NKK sine sider (www.nkk.no) og velge fanen Bli medlem. Her velger du den klubben du vil bli medlem av og betaler direkte på nettet. NKK oppdaterer listene sine daglig så du vil være registrert som medlem dagen etter innmelding. 

Velkommen som medlem!

 

Oversikt over alle verv