Styret:

Leder Per Grahn,  92843623 pergra38@gmail.com 

Nestleder Marion Askeland  92618134 marion.askeland@gmail.com 

Sekretær Jon Gjærum gjarumja@gmail.com

Styremedlem Renate Sørensen: res@ornsoftware.com

Styremedlem Kristoffer Nilsen: kristoffer@sorumtransport.no

Varamedlem og kasserer Kari Mikkelrud: kari@mikkelrud.no

Varamedlem Willy Gausdal: Willy.Gaustad@kongsberg.com

 

Komiteledere:

Jaktprøvekom. Kenneth Stensrud  91190917 kenste.ks@gmail.com

Utstillingskom. Trine Opsand trinop@online.no

Arr.kom. Linda Alice Kristiansen linda.alice.kristiansen@outlook.com

 

Revisor:

Bjarne oppegård

Helge Nyengen

Vara: Tom Wenger

 

Valgkomite: 

Leder: Bjørn Arild Aalborg

Medlem 1: Tore Bekkedal

Medlem 2: Rune Ullerlien 

 

Kontaktperson for hjemmesiden Per Grahn