AVLYST

Romerike Harehundklubb ønsker velkommen til norgesmesterskapet for beagle og drever i 2020, som arrangeres på Romerike med Garder kurs og konferansesenter som hovedkvarter da vi mener at NM bør være standsmessig.

Eiendommens tidligst kjente eier var rittmester Jacob Hermann Collin, som bodde på eiendommen rundt 1801. Han eide hele Gaarder. Senere ble eiendommen overdratt/solgt til Halvor Knutsen. På 1800-tallet fantes , også på Øvre Romerike, en forordning for de fattige, fattigkommisjonen. Kommisjonen i Ullensaker skulle bestå av sognepresten, prestens 4 medhjelpere og en fjerdingsmann fra hver av de 9 fjerdingene. Halvor Knutsen Garder fikk vervet for Garder fjerding, fordi han var den eneste skrivekyndige i fjerdingen. Han brukte gården som den gang ble kalt soldatgården , (også kalt dragongård) Søndre Garder. Romerike harehundklubb er stolt over å ha nære og spennende skatter å vise frem. 

Ved bestilling av rom opplys at det er Romerike Harehundklubb sitt arrangement.

Pris person i dobbeltrom - kommer

Pris per person i enkeltrom - kommer

Prisen inkluderer 2 overnattinger, mat ved ankomst, frokost, smøring av matpakke med varm drikke, 3 retters festmiddag (lørdag) Frokost, smøring a matpakke og 1 termos med varm drikke og ettermiddagsbuffet (søndag) hund på rom og utsjekk senest kl 16.00

Vi vil gjøre oppmerksom på at NM har to prøvenummer og påmelding skal kun foregå elektronisk på nkk.no, husk å melde på begge dager.

Påmeldingsfrist er 30.10.2020, påmeldingsavgiften for begge dager er 2200 kr.