Terminliste 2020

Dommersamling: 28 August

Prøver 2020/2021

Åpen separat 04.01.2020-15.03.2021

Romeriksprøven: Eliteprøve 25- 26 september, SP småhund 26 september

NM Småhund: 14- 15 november 2020

Dommermøte ÅP: 17 mars 2021

Årsmøte: 24 mars 2021

Dato for jubileumsfeiring for medlemmer vil bli publisert på et senere tidspunkt.