Romeriksprøven 2020

VELKOMMEN TIL ROMERIKSPRØVA 25 OG 26. SEPT.

Ettersom Convid 19 har utsatt alle konfiramarsjoner i år til September, blr RHHK nødt til å flytte oppholdsted for årets Prøve.

Vesterås er et tidligere kvilested for tømmerhoggere og tømmerkjørere på Totenåsen i Østre Toten kommune

Bygget sto ferdig i 1941, to år etter at styret i lodd nr. 3 bestemte at det skulle bygges. Vesterås ble bygd for å være et kvilested på vestsida av Torsæterkampen, tilsvarende Torsætra på østsida. Hestene fikk høy og havre, mens skogskarene fikk servering og mulighet for å slappe av inne. Vesterås ble mye brukt under og etter krigen, men trafikken minket da biltrafikken tok over.

Torsdag 24.09 Dommermøte kl.19:00 Kobling hundefører/dommer ca kl.20:00 Kveldsmat ca kl. 20:30

Fredag 25.09. og Lørdag 23.09. Vekking kl. 05:00 Frokost kl. 05:30 Avreise kl. 06:00 Slipp kl. 07:00 Kobling etter 5-8 timer Middag fredag ca kl.17:00 Dommermøte ca kl.18:00 Premieutdeling rett etter at dommermøte er ferdig Lørdag.
All aktivitet som fremmøte, dommermøte, avreise, mat osv. foregår i år på Vesterås. Dette ligger på Totenåsen (Hurdal)
Meld tilbake om overnatting førstemann til mølla..da det kun er 20 sengeplasser. Det er også mulighet fort telt, vogn og campingbil på stedet. Bespisning meldes til plassansvarlig (Mat koster 200kr pr pers 
 

Vesterås hytta ligger på Vesterås påTotenåsen i Østre Toten kommune. Stedet ligger inntil vegen og har gitt navn til Vesteråsvegen.

Vesterås ligger i allmenningslodd nr. 3.

Du kan kjøre til Vesterås fra både Hural og Lena. Med bil fra Lena kjører du via Lensbygda og sørover forbi Fredrikstad sag. Bomvei.