Terminliste 2021

Gode medlemmer!

 

Det vil være noe usikkerhet ang datoene og gjennomføringer av årets arrangementer. Dette skyldes Covid-19 og påfølgende smittesituasjon. Vi vet ikke når ting er tilbake til normalen, men vi vil til enhver tid forholde oss til myndighetene og den aktuelle kommune sine smittevernregler.

Vi har satt datoer for våre arrangementer, men vil gjøre oppmerksom på at disse vil kunne bli endret på kort varsel hvis smittesituasjonen krever det. Vaai håper på forståelse for dette.

 

Arrangementer

  • Dommermøte for prøver gått i 2021 ble avholdt ihh til NHKF’s anbefaling med jaktprøvekomite leder, NKK representant og Prøveleder via Teams 14. Januar 2021.  

 

  • Dommermøte ÅP Separat Vinter 17. mars, tid og sted vil bli informert om

 

  • Årsmøte 22.03.2021 kl 19:00

Sted: Ullensaker Frivillighetssentral

 

  • Medlemsøte 23.4 2021, (info kommer)

 

  • Romeriksutstillingen 29.05.2021, Fenstad Stadion

 

  • Dommersamling 27-28 August, Sandsnesseter

 

  • Romeriksprøven 2-3.10.2021, Sandsnesseter

ÅP samlet 02.10, SP 03.10, EP 2-3.10)

  • Vinterprøve 27-28.11 (Eliteprøve Støver)

 

  • ÅP Separat 10.09- 23.12.2021