• Romerike Harehundklubb ble stiftet 1950, og er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund og Norsk Kennel klub. Hovedvirksomhetene til klubben er jaktprøver og utstillinger for drivende hunder.

Dommersamling 2018

Program for dommersamling 24. og 25. september

Terminliste for 2018-19

Terminlista finner du her

Styremøtereferater tilgjengelige på hjemmesiden

Styret legger nå ut sine referater på hjemmesiden:

Styrereferater

Om jaktprøver og arvbarhet

Leif Håkon Berg deler sine refleksjoner om jaktprøveregler og arvbarhet i dette innlegget 

Fra medlemmene

Jaktprøveresultater

Resultatene av våre jaktprøver er nå godkjent av NKK og kan leses her:

Resultater