Styret:

Leder Per Grahn,  92843623 pergra38@gmail.com

Nestleder Renate Sørensen: res@ornsoftware.com 

Sekretær Kristoffer Nilsen: kristoffer@sorumtransport.no

Styremedlem Asbjørn Gravli: asbjorngravli@gmail.com

Styremedlem Tom Wenger: wengern@online.no

Varamedlem og kasserer Kari Mikkelrud: kari@mikkelrud.no

Varamedlem Rune Ullerlien

Komiteledere:

Jaktprøvekom. Kenneth Stensrud  91190917 kenste.ks@gmail.com

Utstillingskom. Maren Ringen maren.ringen@coop.no 

Arr.kom. Linda Alice Kristiansen linda.alice.kristiansen@outlook.com

Revisor:

Bjarne Oppegård

Helge Nyengen

Vara: Ole Lund

Valgkomite: 

Leder: Bjørn Arild Aalborg

Medlem 1: Tore Bekkedal

Medlem 2: Rune Ullerlien 

Kontaktperson for hjemmesiden Per Grahn 

Share this page