Styret:

Leder Tom Wenger: tlf 916 57 965

Nestleder Renate Sørensen

Sekretær Kristoffer Nilsen

Styremedlem Bjarne Oppegård

Styremedlem Rune Ullerlien

Varamedlem og kasserer Kari Mikkelrud

Varamedlem Per Grahn


E-post til styret:

harehund.romerike@klubb.nkk.no

Komiteledere:

Jaktprøvekom. Per Kristian Olsen

Utstillingskom. Maren Ringen

Arr.kom

Revisor:

Heidi Wennevold

Helge Nyengen

Vara: Ole Lund

Valgkomite: 

Leder: Tore Bekkedal


Medlem 1: Arne Strandhaug


Medlem 2: Tore Jansen


Vara: Thomas Hauerberg

Kontaktperson for hjemmesiden Marianne Mørch Grahn 

Share this page