Styre


Leder: Tom Wenger, tlf 91657965


Nestleder: Renate Sørensen, tlf 91354162


Sekretær: Kristoffer Mjønerud Nilsen, tlf 95812399


Styremedlem: Bjarne Oppegård


Styremedlem: Rune Ullerlien


Vara/kasserer: Kari Mikkelrud


Vara: Per Grahn


e-post til styret:

harehund.romerike@klubb.nkk.no


Leder jaktprøvekomité: Per Kristian Olsen, tlf 94050010

Leder utstillingskomité: Maren Ringen tlf 98850606


Utvalg og komiteer